Tips voor de leerlingen

Hoe schrijf je een doel?

Een doel schrijf je omdat jij een opdracht krijgt. Deze opdracht ga jij zelf invulling geven. Om deze opdracht goed te doen schrijf je altijd als eerst een doel. En in dat doel zet je wat jij wilt bereiken.
Vaak is jouw doel te schrijven in één zin. 

Voorbeelden:
De opdracht is om een werkstuk te schrijven over een onderwerp met een probleem. Jouw onderwerp is; het uitsterven van bepaalde diersoorten
Doel: Ik wil erachter komen welke diersoorten er met uitsterven bedreigd worden en wat de oorzaak hiervan is. 

De opdracht is om filmpje te maken. Het onderwerp van dit filmpje is; uitleg over het binaire getalsysteem.
Doel: Ik wil aan de hand van dit filmpje mensen kunnen uitleggen hoe het binaire getalsysteem werkt. 

Hoe schrijf je een proces?

Nadat je een doel hebt gesteld ga je aan dit doel werken. In jouw proces beschrijf je aan dit doel hebt gewerkt. Om jouw proces goed te beschrijven stel je jezelf altijd vragen. De vragen die je aan jezelf stelt worden de w-vragen genoemd:

  • WIE…..
  • WAT……
  • WAAR……
  • WAAROM……
  • WAARMEE…..
  • WANNEER……
  • HOE….

Jij schrijft jouw proces dus door vragen te bedenken over hoe jij aan jouw doel hebt gewerkt. Op deze vragen geef je antwoord.

Voorbeelden:
Waarom heb ik dit onderwerp gekozen?
Hoe