Logo InnovationLab
Domein verrijkendlesprogramma.iminor.nl geschorst

Schrik niet! Je website is er nog, maar helaas hebben we hem door omstandigheden moeten schorsen. Dit kan een of meer van de volgende oorzaken hebben:

Als je de schorsing graag wilt opheffen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via innovationlab@nhlstenden.com. Indien we binnen vier weken geen reactie ontvangen, gaan we er vanuit dat de website niet meer door jou gebruikt wordt. In dat geval gaan we de website verwijderen