21st Century Skills

Zoals u op de home-pagina al heeft gelezen formuleren de leerlingen  hun eigen doelen en koppelen aan de 21st Century Skills.

Maar wat zijn die 21st Century Skills?

De 21st Century Skills zijn letterlijk vertaald vaardigheden uit de 21ste eeuw. Het is een verzameling van een aantal algemene competenties die belangrijk zijn in onze huidige kennis- en netwerksamenleving.

Hieronder ziet u een afbeelding met alle skills. Ook ziet u een + teken. Wanneer u hierop klikt verschijnt er een YouTube filmpje waarin een toelichting wordt gegeven over deze skills.

Ook kunt u hier klikken voor meer informatie!