Welkom op de website van het verrijkend lesprogramma van KC Trianova.

Iminor

Deze website is opgericht naar aanleiding van de IMinor. De IMinor is Minor die op de pabo gevolgd kan worden. Dit is dan een onderdeel van het laatste jaar van de opleiding.

Procesgericht werken

In eerste instantie is deze site opgezet als online kindportfolio. Dit is een online omgeving waarop kinderen procesgericht hun ontwikkeling konden bijhouden. Om deze ontwikkeling bij te houden werken de leerlingen procesgericht. Hierbij wordt dus vooral gekeken naar de manier waarop leerlingen aan het werk zijn en hoe zij hun doelen halen. Er wordt meer waarde aan het proces gericht dan aan het resultaat. Op deze manier zullen kinderen ook trots zijn op hun eindresultaat, omdat zij in het proces bepaalde keuzes hebben gemaakt die leidde tot het eindresultaat.

Zelf doelen stellen

Een andere belangrijke factor die mee speelt in het procesgericht werken is het zelf doelen stellen. Door de leerlingen zelf doelen te laten stellen zullen zij vanuit eigen interesse aan het werk gaan. Dit werkt moviterend en activerend waardoor de leerlingen plezier zullen hebben in het leren.

21st Century Skills

Dat de leerlingen stellen zelf doelen en focussen op het proces is nu wel helder. Maar wat gaan ze dan precies doen? De leerlingen gaan aan het werk aan de hand van de 21st Century Skills. Op de pagina ’21st Century Skills’ vindt u hier meer informatie op.

Werkdruk verlagend middel

Deze website sloot aan bij de visie van IKC Trianova. Deze site wordt nu ingezet als werkdrukverlagend middel. De leerlingen die mee doen aan dit verrijkendlesprogramma zijn leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Uitleg website

Op de website vindt u verschillende groepen met daarin de portfolio’s van de leerlingen. Elke leerling heeft zijn eigen portfolio met daarin zijn zelf geformuleerde doelen. Een beschrijving van het proces, hoe werkt de leerling aan zijn doelen. En een pagina met de resultaten, hierop zult u in de loop der tijd foto’s, teksten, filmpjes en dergelijken vinden.

Blijf op de hoogte!

Ook worden er wekelijks posts geplaatst, zo blijft u op de hoogte van de werkzaamheden van de leerlingen.  Deze posts vindt u onder het kopje ‘Home > Posts’.